Podeželsko stičišče Polanščekova domačija

Naziv operacije: Podeželsko stičišče Polanščekova domačija

Operacija se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Občina Turnišče Partnerji: Ekokultura – zavod za dialog z naravo Lendava in Gondvana, trgovina, turizem in storitve d.o.o.

Trajanje operacije: od 28. 5. 2018 do 31. 10. 2018

Skupna vrednost operacije: 90.420,68 EUR

Kratki opis operacije

Polanščekova domačija s prenovo postaja medgeneracijsko središče in stična točka ciljnega okolja LAS. Vzpostavitev stičišča poteka v več fazah, saj se obnova domačije financira po fazah in iz različnih virov. Polanščekova domačija je zaščitena kot kulturni spomenik. Zelo dotrajana stavba z dvoriščem je bila v letu 2016 očiščena in izvedla so se prva gradbena dela za ureditev Dnevnega centra za starejše v bivalnem delu poslopja. Predmet operacije je obnova gümle – gospodarski del poslopja, kjer bo nastal multinamenski prostor in ureditev dvorišča, kjer bo postavljen vrt in zeliščna spirala po načelih permakulture. V okviru dvorišča in gümle bodo potekali izobraževalni dogodki in delavnice, aktivnosti živega laboratorija, izmenjevalnice znanja … Prostor gümle je neposredno povezan z zagonom vsebine projekta, ki se navezuje na podeželsko stičišče in ključen za nadaljnji razvoj podeželskega stičišča in živega laboratorija v njem.

Cilji

Glavni cilj je povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.

Ostali cilji operacije so tudi

 • povečati znanje na področjih podjetništva, trženja, povezovanja, razvoja produktov s pomočjo mini living lab na področju permakulture,
 • omogočiti razvoj lokalne ponudbe, ki izhaja iz tradicije območja LAS,
 • spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti, ̶ omogočiti pogoje za trženje lokalnih produktov in storitev, vključno s turizmom.

Pričakovani rezultati

Izboljšane možnosti za aktiviranje podjetniške aktivnosti:

 • obnova dela Polanščekove domačije,
 • vzpostavitev Podeželskega stičišča,
 • living lab na območju Polanščekove domačije,
 • povezovanje in mreženje javnega, ekonomskega in socialnega sektorja,
 • izobraževalni dogodki in delavnice ozaveščanja,
 • dvig kompetenc ponudnikov glede trženja in povezovanja (1x),
 • razvoj produktov in storitev (1x),
 • capacity building (1x),
 • dan odprtih vrat (1x),
 • permakultura in pomen zeliščnih čajev za vsakdanje zdravje in počutje (1x),
 • zasaditev vrta in naselitev oglednega panja (1x),
 • zgodovina zdravilstva in zeliščarstva na območju LAS (1x),
 • izmenjevalnica znanja in izkušenj (medgeneracijsko).

Projekti