Tropski medgeneracijski center

Naziv operacije: Tropski medgeneracijski center

Operacija se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vodilni partner: Gondvana d.o.o., Dobrovnik 115 F, 9223 Dobrovnik

Partnerji: Občina Turnišče, Dvojezična osnovna šola Dobrovnik, Društvo upokojencev Dobrovnik, Kolesarski klub BTT.

Trajanje operacije: od 28. 5. 2018 do 31. 10. 2018

Skupna vrednost operacije: 44. 938,36 EUR

Kratki opis operacije

Intenzivirali bomo medgeneracijsko sodelovanje: izboljšali boljšo vključenost marginalnih skupin (osebe s posebnimi potrebami); spodbujali bomo povezovanja generacij pri prenosu znanj in izkušenj; zaposlili bomo eno osebo, ki bo skrbela za učne delavnice v Tropskem vrtu; Otroci in osnovnošolci iz celotnega območja LAS-a Prid dobrih ljudeh bodo uporabljali igrala, na katerih bodo razvijali motorične in osebnostne spretnosti, se družili in veselili ter razvijali zdrav življenjski slog. Igrala bodo kot vezni člen me otroci in babicami ter dedki, ki bodo sem pripeljali svoje vnuke. Tropski medgeneracijski center bomo povezali s kolesarjenjem, saj bo Kolesarski klub BTT naredil 4 kolesarske ture po vseh občinah LAS-a Pri dobrih ljudeh.

Cilji

Glavni cilj je izboljšanje možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS.

Ostali cilji operacije so tudi

 • zboljšati medgeneracijsko sodelovanje,
 • pridobivanje znanja prebivalcev LAS-a,
 • izboljšana socialna vključenost ranljivih skupin,
 • novo delovno mesto,
 • večja kakovost bivanja prebivalcev LAS-a in za kreativno preživljanje prostega časa na prostem in to vseh generacij.

Ukrep

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih Romov in madžarske narodne skupnosti.

Pričakovani rezultati

 • Nabava inovativnih igral (grad puma, grad aquila, gugalnici, 3D živali),
 • Nabava stojal za kolesa,
 • Tiskanje pobarvank za otroke v slovenskem jeziku in dvojezično (slovensko-madžarsko),
 • Tiskanje učnih listov za vseh 9 razredov OŠ,
 • Delavnice o presajanju orhidej za ranljive skupine
 • povezovanje in mreženje javnega, ekonomskega in socialnega sektorja,
 • izobraževalni dogodki in delavnice ozaveščanja,
 • izmenjava znanja in izkušenj (medgeneracijsko).

Projekti