POVEZOVANJE GIBALNIH TOČK IN POTI/ GIBAJMO SE!

 

Občina Črenšovci je bila uspešna na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Pri dobrih ljudeh 2020« v letu 2019 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja s PROJEKTOM: Povezovanje gibalnih točk in poti/ Gibajmo se!

Vodilni partner operacije

Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci

Partnerji operacije

Ocean Orhids, trgovina in storitve d.o.o., Dobrovnik 115E, 9223 Dobrovnik
Kulturno-turistično društvo Črenšovci Ulica Prekmurske čete 23, 9232 Črenšovci
”Misija *S” Društvo za trajnostni razvoj Pomurja/ Egyesület a Muravidék Fenntarható Fejlődéséért Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
Društvo starodobnikov-ljubiteljev starih koles Dimek Beltinci Panonska ulica 99, 9231 Beltinci
»MOST« društvo mladih za razvoj Pomurja Panonska ulica 3, 9224 Turnišče

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture

Specifični cilj

Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja

Namen operacije:
Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev območja LAS v naravnem okolju, predvsem otrok ter dolgoročno odpreti območje tudi za turiste in obiskovalce ter jih opozoriti na gibalne točke, tematske poti in ponudbo ob njih.

Z vzpostavitvijo mreže gibalnih točk in tematskih poti bodo aktivirane zelene površine na LAS območju, ki bodo namenjene druženju in rekreaciji v naravi tako otrok kot odraslih ter dopolnitev gibalnih točk z infrastrukturo namenjeno otrokom. S to operacijo se bodo povezale, dopolnile, izboljšale in nadgrajevale športno-rekreativne infrastrukture, površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem ter opremile z novimi inovativnimi vsebinami, prilagojenimi različnim ciljnim skupinam. Operacija bo prispevala k razumevanju pomena gibanja v naravi na zdravje in življenje prebivalcev. Povezovanje gibalnih točk bo zanimivo tudi za obiskovalce, ki jo bodo lahko prehodili, prekolesarili, pretekli in se razgibali ali igrali na gibalnih točkah ter v svoje obisk prostora vključili ogled kulturne in naravne dediščine lokalnega okolja, kulinarike in ostale ponudbe lokalnih ponudnikov.

Pomembnost operacije

 • Izboljšane možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev ciljnega območja LAS, predvsem otrok.
 • Izboljšano stanje rekreacijske infrastrukture na ciljnem območju LAS.
 • Izboljšana turistična ponudba območja LAS osnovana na kulturnih in naravnih danosti ciljnega območja LAS.
 • Dvig ozaveščenosti o varovanju naravne krajine.

Cilji operacije

Glavni cilj operacije je izboljšati infrastrukturne pogoje za preživljanje prostega časa v naravi in prostem ter povečati število ljudi, predvsem otrok, ki se gibajo v naravi.

Ostali cilji operacije so

 • sodobni življenjski slog s hitenjem in preobilico informacij ter v številne organizirane in vodene dejavnosti, ki zapolnijo skoraj ves prosti čas, ki ga ima družina, vnesti igro, igro na prostem;
 • povečati vedenje o pomembnosti gibanja v naravi in vplivih na zavedanje, da je gibanje sestavni del kakovosti življenja sodobnega človeka. Pri gibanju in rekreativnem športu gre tudi za sproščajoče doživljajske izkušnje, ki jih ponuja in daje igrivost pri tovrstnem udejstvovanju;
 • omogočiti razvoj povezane ponudbe gibalnih točk in prispevek k razvoju zelenega turizma;
 • spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti;
 • omogočiti pogoje za trženje ponudbe gibalnih točk in navezujočih se produktov.

Rezultati operacije

 • 1 gibalna točka za otroke;
 • 1 povezava gibalnih točk, 1 povezava tematskih poti ob točkah;
 • izobraževalni dogodki (20 udeležencev/dogodek).

Rezultati operacije partnerja operacije Ocean Orhids, trgovina in storitve d.o.o

 • povezava in trženje gibalnih točk kot turističnega in doživljajskega produkta (igrala pred Tropskim vrtom, Ocean orchids d.o.o. v Dobrovniku ;
 • povezava tematskih poti ob točkah – izveden naravoslovni dan z OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

Celotna vrednost operacije v EUR
88.459,26

Znesek sofinanciranja v EUR
48.932,04

Projekti